Priser på behandling af Karsprængninger

Priser for kar behandling.

Hele Ansigt:                  1500 kr.

Kinder:                          1000 kr.

Næse:                              800 kr.

Kinder & Næse:          1300 kr.

Hals:                             1000 kr.

Bryst:                            1700 kr.

Brystkasse & Hals:    2000 kr.

Ben, fra:                         800.kr

Ben* er fra 800.kr og op efter: fra få kar, flere kar og mange kar. Derfor skal der kigges på det og et tilbud kan gives efter konsultation